footer

fdfsfdsfs

asdfasdfasdfasdfasdfasdfasd

Başlık

xcghd asd ıd fak asdıf ak sadfa fadoısdj dsfad ıdf dk şakjlkdosıj lsdkfj aosdıfadlakd

xcghd asd ıd fak asdıf ak sadfa fadoısdj dsfad ıdf dk şakjlkdosıj lsdkfj aosdıfadlakd

xcghd asd ıd fak asdıf ak sadfa fadoısdj dsfad ıdf dk şakjlkdosıj lsdkfj aosdıfadlakd

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini özetleyen bir endeks olan ekonomik güven endeksi ocakta önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini özetleyen bir endeks olan ekonomik güven endeksi ocakta önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Intuitive design happens when current knowledge is the same as the target knowledge.

—Jared Spool
Web Site Usability: A Designer’s Guide

Başlık

  • Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini özetleyen bir endeks olan ekonomik güven endeksi ocakta önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.
  • Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Language-Sprache-Dil


Email: info@digihomeschooling.com

WhtasApp: +49 163 335 89 62

All rights reserved. Digi-Homeschooling

xdbb sfh

sdfg sdfs
Kavramları faydalı örnek ve çizimlerle açıklayın. Bu sayfayı size daha çok tartışma alanı sağlamak için gerektiği kadar çoğaltın. – Digi Homeschooling

sdfgdfgd

f

jhgfjg