Coding path F clasess

Coding Path Classes

Coding Paths yazılım eğitimleri ile ne sunuyoruz?


Geleceğe yön veren en önemli araçlardan biri olan kodlama, bugün gelinen noktada yabancı dil öğrenmek kadar gerekli ve önemli bir unsurdur. Bilişimin etkisini giderek artırdığı günümüzde kodlama öğrenmenin gerekliliği tartışılmaz bir hale almıştır. 

Kodlama bilgi ve becerisine sahip olmak; mevcut veya ortaya çıkabilecek bir problemin en kısa yoldan nasıl çözülebileceğini belirlemek matematik, fizik, sağlık, üretim vb. birçok alanda da beceriler kazanılması bakımından çok önemlidir.

Digi-Homeschooling olarak Çocuklarımızın ve Gençlerimizin yanındayız.

Kodlama Eğitim Paketlerimiz ile 8-17 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimize; blok tabanlı ve metin tabanlı kodlama, mobil uygulama, yapay zeka  ve Web geliştirme de dahil yeni nesil bir eğitim serisi ve yol haritası sunuyoruz. 

Coding Path F1

Coding Path F2

Coding Path F3

Coding Path F4

Coding Path F5

Coding Path F6

Coding Path F7

Coding Path F8

Coding Path F9

Coding Path F10

Coding Path F11

Coding Path F12

Coding Path F13

Coding Path F14

Coding Path F15

Coding Path F16

Coding Path F17

Coding Path F18

Coding Path F19

Coding Path F20

Coding Path F21

Coding Path F22

Coding Path F23

Coding Path F24

Coding Path F25

Coding Path F26

Coding Path F27

Coding Path F28

Coding Path F29

Coding Path F30

Öğrencilerimizle yaptığımız bazı söyleşiler…