General English + IT English

Genel İngilizce + IT EnglIsh

İngilizce dil becerinizi başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar her seviyede geliştirmek isteyen gençlere ve yetişkin öğrencilere yöneliktir. Akademik kadromuz, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için çok çeşitli ve modern öğrenme materyalleri kullanır ve uzun süreli beceriler edinmelerine yardımcı olur.

Her modul sonunda sertifika verilecektir.


Öğretmen Kadrosu:

“Learning a new language is like opening a new window to the world. In this class, I will help you to experience a new life, a new culture and, a new world. I will apply the integrated-skills approach in my class. My goal is to set a communicative context and create opportunities for authentic language use. The class is a combination of four skills, reading, writing, listening, and speaking. I will also use interactive worksheets for further exercises.”

“Yeni bir dil öğrenmek, dünyaya yeni bir pencere açmak gibidir. Bu derste yeni bir yaşam, yeni bir kültür ve yeni bir dünya deneyimlemenize yardımcı olacağım. Bütünleşik beceriler yaklaşımını sınıfımda uygulayacağım. Amacım, iletişimsel bir bağlam oluşturmak ve özgün dil kullanımı için fırsatlar yaratmaktır. Sınıf, okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört becerinin birleşimidir. Daha sonraki alıştırmalar için etkileşimli çalışma sayfalarını da kullanacağım.”

“Teaching is a process of learning from your students, colleagues, parents, and the community. This is a lifelong process where you learn new strategies, new ideas, and new philosophies. I will incorporate hands-on learning, cooperative learning, projects, themes, and individual work that engage and activate students learning.”

“Öğretme, öğrencilerinizden, meslektaşlarınızdan, velilerinizden ve toplumdan öğrenme sürecidir. Bu, yeni stratejiler, yeni fikirler ve yeni felsefeler öğrendiğiniz, yaşam boyu sürecek bir süreçtir. Uygulamalı öğrenmeyi, işbirlikli öğrenmeyi, projeleri, öğrencilerin öğrenmesini sağlayan ve etkinleştiren yöntemlerle ders yapacağım.”

Bir Cevap Yazın