Nachhılfe

Englisch

Temeli olan yada ilerlemiş öğrenciler için de seviyelerini arttırabilecek müfredatımız ile akademik seviyeye ulaşmalarını hedefliyoruz.

İngilizce Nachhilfe : 

Nachhilfe Genel:

Öğrencinin seviyesi ne olursa olsun çoğu zaman desteğe ihtiyaç duyar. Bazen de bir uzman gözü ile öğrencilerin değerlendirilmeleri ve yönlendirilmeleri gerekir. Kendi okullarında gerek sınıf kontenjanı gerekse de öğretmenin kabiliyeti gereğince bu ihtiyaçlar yeterince karşılanamayabilir. Digi-Homeschooling olarak bu ihtiyacınıza destek olmak için yanınızdayız.

Alman eğitim sistemini iyi bilen, anadili almanca olan, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen dersler ile çocuğunuzun notunu yükseltebilirsiniz. Kendi sınıfındaki müfredata göre derse hazır bir şekilde giderek, kendine güven ve motivasyonu artıp, sınıf ortamındaki başarısını da yükseltebilirsiniz.

Digi-Homeschooling ile öğrencilerimiz birebir özel ders yada 6 kişilik küçük gruplarla evlerinde eğlenceli bir şekilde derslerini takip edebilir.

Unutmayın! Eğitime yapılan yatırım her zaman kazandıran yatırımdır. Özellikle de bu yatırım çocuğunuzun geleceği üzerine ise …

———–

Birebir derslerde öğrencinin gelişimi adım adım takip edelir.

Sınav öncesi hazırlık, özellikle de ihtiyaç duyulan konulara odaklanır.

Her ihtiyaç duyulduğunda öğretmenine mesaj göndererek soru sorma imkanı size güven ve zaman kazandırır.

Grup dersleri:

6 Kişilik grup dersleri ile aylık olarak oldukça makul fiyata derslere katılın. Ders saati dışında da öğretmen ve sınıf arkadaşları ile iletişimde kalarak derslere dair sorularınıza cevap bulun.

Birebir dersler:

En verimli ders yöntemidir.

Tamamen öğrencinin ihtiyacına yönelik 60 dk bir ders saati ile öğrencilerimiz çok kısa sürede en zor konuları bile rahatlıkla öğrenebilir.

Bireysel derse karar verdikten sonra ihtiyacınıza uygun bir öğretmen ile ücretsiz olarak 15 dakikalık tanışma dersi planlıyoruz. Çünkü ideal bir ders ortamının ancak öğretmen ile öğrenci arasında karşılıklı sempatik bir ortam ile sağlandığı bilincindeyiz.

Öğretmen konusunda mutabık kaldıktan sonra dersin gün ve saatini birlikte belirleyip derslerin düzenli olarak yapıldığını takip ediyoruz.

Sınav Hazırlık:

Deneyimli öğretmenler sadece öğrencileri tek bir sınava değil, genel olarak sınava çalışma konusunda da eğitim verirler. Dolayısı ile daha sonra karşısına çıkacak sınavlara da hazırlanmış olacaktır.

İyi not almak için her zaman zorluk çekmek gerekmek. Digi-Homeschooling ile dersleri ve sınavları eğlenceli bir hale getirin. 

Unutmayın! Eğitim hayat boyu devam eder.

Geliştirdiği Beceriler

İngilizce Konuşma
İngilizce Okuma ve Yazma
İngilizce Dinleme
Dikkat ve odaklanma
Özgüven ve sosyalleşme

Kurs Müfredatı

 1. Numbers
 2. Colors
 3. Time
 4. Sentences
 5. Home
 6. School
 7. Animals
 8. Body
 9. Celebrations
 1. America
 2. Animals
 3. First vocabulary
 4. Hobbies
 5. School
 6. Translation
 7. Clothes
 8. Feeling
 9. Buildings
 10. Numbers
 11. Time
 12. Winter
 13. Food & drinks
 14. Questions
 1. Personal Pronouns
 2. Singular-Plural nouns
 3. am-is-are
 4. Short answers
 5. have got – has got
 6. Object Pronoun
 7. Present Progressive
 8. Date
 9. Possessive Adjectives
 10. Preposition of place
 11. Frequency adverbs
 12. a-an
 13. Preposition of time
 14. Simple present
 15. Make sentence
 16. Question words
 17. Subject or Object Pronoun
 18. Numbers
 19. Time
 20. can-can’t
 21. Some & any
 1. Singular-plural nouns
 2. Question words
 3. Object pronouns
 4. Noun a-an
 5. Frequency adverbs
 6. Word order
 7. Much-many-a lot of
 8. Telling time
 9. Colors
 10. My house
 11. Reading comprehension
 12. Subject pronouns
 13. Some-any
 14. Have/Has to
 15. Dates & time
 16. Shopping
 17. Animals
 18. Simple present
 19. S and plural S
 20. Must-need to
 21. In-on-at (place)
 22. School
 23. Tense Revision
 24. There is/are
 25. Family
 26. Numbers
 1. Nouns – Singular-Plural
 2. A-An
 3. Have to / Has to
 4. Question words
 5. Simple Present
 6. Present Continuous
 7. Some-Any
 8. Have / Has got
 9. Can-Cannot
 10. Family
 11. Genitive’s or Plural
 12. Subject Pronouns
 13. Much-Many-A Lot of
 14. Make Sentence – Order
 15. Preposition of Time
 16. My House
 17. Am-Is-Are
 18. This-That
 19. Preposition of Place
 20. Animals
 21. Frequency Adverbs
 22. School
 23. Object Pronoun
 24. Dates
 25. Make Sentence – Order
 26.  
 1. Noun a-an
 2. Object pronouns
 3. Simple Present
 4. Frequency adverbs
 5. Word order
 6. Some-any
 7. Telling time
 8. There is/are
 9. My house
 10. Colors
 11. S and plural S
 12. Have/Has got
 13. Present Progressive
 14. Subject pronouns
 15. Question words
 16. Have/has to
 17. Possessive adjectives
 18. Much-many-a lot of
 19. Shopping
 20. Animals
 21. Reading comprehension
 22. Must-need to
 23. Revision (object pronoun & subject pronoun)
 24. Dates & time
 25. In-on-at (place)
 26. School
 27. Past Simple
 28. Can-can’t
 29. Family
 30. Numbers
 31.  
 1. Comparative
 2. Adverbs
 3. Some-Any
 4. Simple Past Tense
 5. Must-Have to-Can-Should
 6. Relative Clause
 7. Present Perfect
 8. Going to Future
 9. Preposition of Place
 10. Superlative
 11. Future “will”
 12. Need-Should
 13. Adjectives
 14. Past Continuous
 15. Question Tags
 16. Possessive Pronouns
 17. Conditional Type 1
 18. Can-Cannot
 19. Comparative or Superlative
 20. Past Simple
 21. Numbers
 22. For-Since
 23. Question Words
 24. Indefinite Pronouns
 25. Preposition of Time
 26. Preposition of Place
 27. Reading Comprehension
 28.  
 1. Simple Past
 2. Indefinite Pronouns
 3. Conditional 1
 4. Present Perfect
 5. Superlative
 6. Question Words
 7. Writing
 8. Past Continuous
 9. Adjective – Adverb
 10. Relative Clause
 11. Going To
 12. Verb + Preposition
 13. Foods & Drinks
 14. Must-Have To
 15. Numbers
 16. Personal Pronouns
 17. Question Tags
 18. Animals & at the Zoo
 19. Should-Need-Must
 20. Comparative
 21. Will
 22. Since-For
 23. Reading Comprehension
 24.  
 1. Simple Past
 2. Adjectives
 3. Nouns
 4. Past Continuous
 5. Adverbs
 6. Some-Any
 7. Relative Clause
 8. Going To – Future
 9. Food & Drinks
 10. Will Future
 11. Comparatives
 12. Present Perfect
 13. Personal Pronouns
 14. Preposition of Time
 15. Zoo
 16. Superlative
 17. For-Since
 18. Numbers
 19. Conditional 1
 20. Need-Should-Must
 21. Possessive Pronouns
 22. Preposition of Place
 23. Reading Comprehension
 24. Writing
 25.  
 1. Simple Past
 2. Adverb
 3. Conditional 1
 4. Word Order (Sentence)
 5. A Lot Of – A Few – A Little
 6. Possessive Adjective
 7. Going To Future
 8. Which – What
 9. Relative Clause
 10. Preposition of Time
 11. Be Allowed To – Be Able To
 12. Object Pronoun
 13. Will Future
 14. Comparison
 15. Preposition of Place
 16. Some & Any
 17. Make-Do-Have
 18. Time
 19. Adjective
 20. Present Perfect
 21. Question Tags
 22. Much-Many
 23. Possessive Pronoun
 24. Date

1. Simple Present

2.Word Order Sentence

3.Singular – Plural

4.Present Perfect

5.Adjectives

6.Prefixes (Adjectives)

7.Simple Past

8.Simple Present

9.Adverbs

 • 1.Word Order Sentence
 • 2.Singular – Plural
 • 3.Present Perfect
 • 4.Adjectives
 • 5.Prefixes (Adjectives)
 • 6.Simple Past
 • 7.Gerund-Infinitive
 • 8.Simple Present
 • 9.Adverbs
 • 10.Prepositions with Verbs
 • 11.For-Since
 • 1.Word Order Sentence
 • 2.Singular – Plural
 • 3.Present Perfect
 • 4.Adjectives
 • 5.Prefixes (Adjectives)
 • 6.Simple Past
 • 7.Gerund-Infinitive
 • 8.Simple Present
 • 9.Adverbs
 • 10.Prepositions with Verbs
 • 11.For-Since
 • 1.Word Order Sentence
 • 2.Singular – Plural
 • 3.Present Perfect
 • 4.Adjectives
 • 5.Prefixes (Adjectives)
 • 6.Simple Past
 • 7.Gerund-Infinitive
 • 8.Simple Present
 • 9.Adverbs
 • 10.Prepositions with Verbs
 • 11.For-Since
 • 1.Word Order Sentence
 • 2.Singular – Plural
 • 3.Present Perfect
 • 4.Adjectives
 • 5.Prefixes (Adjectives)
 • 6.Simple Past
 • 7.Gerund-Infinitive
 • 8.Simple Present
 • 9.Adverbs
 • 10.Prepositions with Verbs
 • 11.For-Since
 • 1.Word Order Sentence
 • 2.Singular – Plural
 • 3.Present Perfect
 • 4.Adjectives
 • 5.Prefixes (Adjectives)
 • 6.Simple Past
 • 7.Gerund-Infinitive
 • 8.Simple Present
 • 9.Adverbs
 • 10.Prepositions with Verbs
 • 11.For-Since
 • 1.Simple Present
 • 2.Adjectives
 • 3.Will – Going to
 • 4.Simple Past
 • 5.Present Perfect
 • 6.Adverbs
 • 7.Active-Passive – Singular-Plural Nouns
 •  
 • 1.Word Order Sentence
 • 2.Singular – Plural
 • 3.Present Perfect
 • 4.Adjectives
 • 5.Prefixes (Adjectives)
 • 6.Simple Past
 • 7.Gerund-Infinitive
 • 8.Simple Present
 • 9.Adverbs
 • 10.Prepositions with Verbs
 • 11.For-Since
Kurs Fiyatı

65€ (Aylık)

Kurs Özellikleri
Paylaş :

Öğrenme yolculuğunuza
bugün başlayın!

Uygulamalar, ödevler, canlı sohbet ve daha fazlasını içeren en yenilikçi eğitim programımız ile başarıya giden yolu keşfedin. Hemen çevrimiçi kursumuza kaydolun!

Scroll to Top