YABANCI DİL

İngilizce

Temeli olan yada ilerlemiş öğrenciler için de seviyelerini arttırabilecek müfredatımız ile akademik seviyeye ulaşmalarını hedefliyoruz.

Genel Bakış

Kurs süresi haftada 2 derstir. (45 dakika + 45 dakika )
3 Aylık modüllerden oluşan toplamda 1 yıllık bir kurstur.
AYLIK ücreti 58€’dur.

Kimler için uygundur?
İngilizce “başlangıç seviyesini” tamamlamış öğrenciler için uygundur.

Genel:
İngilizce öğrenmeye yeni başlayan öğrenciler için isimler,renkler ve buna benzer temel nesneler öğretilip en temel cümle yapısı da öğretilerek İngilizceyi tanımış olmalarına ve kendilerinden emin bir şekilde İngilizceye başlamış olmalarına destek vermek amaçlanmıştır. Aynı zamanda okuldaki İngilizce derslerine de destek verilmekle İngilizce’yi sevmeleri için bir motivasyon kaynağı oluşturulmaktadır.

Temeli olan yada ilerlemiş öğrenciler için de seviyelerini arttırabilecek müfredatımız ile akademik seviyeye ulaşmalarını hedefliyoruz. Digi-Homeschooling İngilizce Kursunda öğrencilerin dört becerilerine ( konuşma, yazma, okuma, dinleme ) birden hitap eden, onları her alanda İngilizceyi kullanabilen bireyler olma yönünde bir tutum sergilemekte ve eğitimlerinin tamamında bunu öncelik haline getirmektedir.

 Bu sebeple öğrencilerin derslerdeki durumunu ve ilerleyişini yakından takip edebileceği bir sistemi hayat geçirmiş ve bunu titizlikle uygulamaktadır. Öğrencilerin derse katılımlarını ve o konudaki ilerlemelerini veya eksiklerini gösteren bir yoklama listesi her ders öğretmen tarafından doldurulup değerlendirme yapılmaktadır.

Ders sırasında etkileşimi yüksek etkinlikler tercih edilip tüm öğrencilerin katılımı desteklenmektedir.
Dersler başlamadan önce sınıflar belirlenip, öğrencileri, öğretmenlerini, velileri ve idarecilerimizden departman sorumlularını içeren bir WhatsApp grubu oluşturulup bilgilendirmeler ve duyurular buradan yapılmaktadır.
Her hafta dersi takiben öğretmenlerimiz mutlaka ödevlendirme yapıp, bu ödevlendirmeyi velilerimizi de haberdar edecek şekilde duyurmaktadır.
Bu şekilde öğrencilerimiz İngilizce kullanımlarını giderek zenginleştirerek, ve günden güne ilerleme kaydedecektir.
Çocuk ve gençlere eğitim verme konusunda oldukça profesyonel olan Digi-Homeschooling, profesyonel öğretmen kadrosu ile çocuklarınıza İngilizce öğretiyor.

Kursun Amacı
Okul derslerini desteklemek
Okul sınavlarına hazırlık
İngilizce düşünme yetisini geliştirmek
Öğrencilerin okula daha özgüvenli gitmelerini ve konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak
Öğrencilerin İngilizce dört becerilerinin gelişmesini sağlamaktır.

Geliştirdiği Beceriler

İngilizce Konuşma
İngilizce Okuma ve Yazma
İngilizce Dinleme
Dikkat ve odaklanma
Özgüven ve sosyalleşme

Kurs Müfredatı

MÜFREDAT- Temel Seviye
MODÜL-1
Lecture 1.1 Verb Be
Lecture 1.2 Subject Pronoun
Lecture 1.3 Possessive Adjectives
Lecture 1.4 Numbers 0-100
Lecture 1.5 Classroom Language
Lecture 1.6 Days of the Week & Countries
Lecture 1.7 Singular Plural Nouns
Lecture 1.8 In-On-Under
Lecture 1.9 Adjectives
Lecture 1.10 Modifiers: Very, Really, Quite…
Lecture 1.11 Feelings
Lecture 1.12 Imperatives
MODÜL-2
Lecture 2.1 Verb Be
Lecture 2.2 Subject Pronoun
Lecture 2.3 Possessive Adjectives
Lecture 2.4 Numbers 0-100
Lecture 2.5 Classroom Language
Lecture 2.6 Days of the Week & Countries
Lecture 2.7 Singular Plural Nouns
Lecture 2.8 In-On-Under
Lecture 2.9 Adjectives
Lecture 2.10 Modifiers: Very, Really, Quite…
Lecture 2.11 Feelings
Lecture 2.12 Imperatives
MODÜL-3
Lecture 3.1 Present Simple
Lecture 3.2 Word Order
Lecture 3.3 Telling Time
Lecture 3.4 Question Words
Lecture 3.5 Possessive ‘s / Whose
Lecture 3.6 Preposition of Time
Lecture 3.7 Preposition of Place
Lecture 3.8 Daily Routine & Frequency Adverbs
Lecture 3.9 Can/Could
Lecture 3.10 Present Continuous
Lecture 3.11 Simple Present or Present Continuous
Lecture 3.12 Weather & Clothes
MODÜL-4
Lecture 4.1 Object Pronoun
Lecture 4.2 Ordinal Numbers
Lecture 4.3 Past Simple Irregular Verbs
Lecture 4.4 Word Formation (Write – Write/Sing – Er)
Lecture 4.5 Collocations “Go-Have-Get”
Lecture 4.6 There Is – There Was
Lecture 4.7 Quantifiers
Lecture 4.8 Comparatives
Lecture 4.9 Superlatives
Lecture 4.10 Going To
Lecture 4.11 Adverbs
Lecture 4.12 Present Perfect

Müfredat Orta Seviye
MODÜL-1
Lecture 1.1 Simple Present
Lecture 1.2 Present Continuous
Lecture 1.3 Past Simple
Lecture 1.4 Past Continuous
Lecture 1.5 Preposition of Time (In-On-At)
Lecture 1.6 Time Connectors
Lecture 1.7 Future Tenses
Lecture 1.8 Present Perfect (Yet-Just-Already)
Lecture 1.9 Do-Make
Lecture 1.10 Adjectives Ending in -ing/-ed
Lecture 1.11 Something, Anything, Nothing
Lecture 1.12 Comparative & Superlative
MODÜL-2
Lecture 2.1 Word Order in Questions
Lecture 2.2 Simple Present
Lecture 2.3 Present Continuous
Lecture 2.4 Describing People
Lecture 2.5 Past Simple
Lecture 2.6 Past Continuous
Lecture 2.7 Preposition of Time (In-On-At)
Lecture 2.8 Time Connectors
Lecture 2.9 Be Going To (Plan-Prediction)
Lecture 2.10 Present Continuous (Future Arrangement)
Lecture 2.11 Defining Relative Clause
Lecture 2.12 Verb + Preposition (Arrive In, Stay At, …)
MODÜL-3
Lecture 3.1 Present Perfect (Yet-Just-Already)
Lecture 3.2 Do – Make
Lecture 3.3 Adjectives Ending in -ing/-ed
Lecture 3.4 Something, Anything, Nothing
Lecture 3.5 Comparative & Superlative
Lecture 3.6 Quantifiers
Lecture 3.7 Too – Enough
Lecture 3.8 Types of Numbers
Lecture 3.9 Will-Won’t-Shall (Predictions & Other Uses)
Lecture 3.10 Opposite Verbs
Lecture 3.11 Verb Forms: Present-Past-Future
Lecture 3.12 Modifiers
MODÜL-4
Lecture 4.1 Gerund & Infinitive
Lecture 4.2 Have To-Don’t Have To-
Lecture 4.3 Must-Mustn’t
Lecture 4.4 Adjective + Preposition (Afraid Of, Interested In)
Lecture 4.5 Should-Get
Lecture 4.6 If Clause (Type 1)
Lecture 4.7 Possessive Pronoun & Adverbs of Manner
Lecture 4.8 Present Perfect (For-Since)
Lecture 4.9 If Clauses (Type 2)
Lecture 4.10 Passive Voice
Lecture 4.11 Past Perfect Tense
Lecture 4.12 Reported Speech

MÜFREDAT İleri Seviye
MODÜL-1
Lecture 1.1 Expressing Interest & Aux Verbs (Be-Do-Have)
Lecture 1.2 Present Simple & Present Continuous
Lecture 1.3 Present Perfect & Past Simple
Lecture 1.4 Relative Clause
Lecture 1.5 Passive Voice
Lecture 1.6 Describing an Object/Event, Describe a Film-Movie-Book
Lecture 1.7 Future Plans
Lecture 1.8 Comparative & Superlative
Lecture 1.9 Prefix-Suffix
Lecture 1.10 Question Tags
Lecture 1.11 Modal Verbs of Obligation and Prohibition
Lecture 1.12 Zero Conditional (If, When, Unless, As Soon As…)
MODÜL-2
Lecture 2.1 Expressing Interest & Aux Verbs (Be-Do-Have)
Lecture 2.2 Present Simple & Present Continuous
Lecture 2.3 Present Perfect & Past Simple
Lecture 2.4 Agree-Disagree
Lecture 2.5 Relative Clauses
Lecture 2.6 Passive Voice
Lecture 2.7 Describing an Object/Event, Describe a Film-Movie-Book
Lecture 2.8 Future Plans
Lecture 2.9 Comparative
Lecture 2.10 Superlative
Lecture 2.11 Prefix-Suffix
Lecture 2.12 Question Tags
MODÜL-3
Lecture 3.1 Modal Verbs of Obligation and Prohibition
Lecture 3.2 Zero Conditional (If, When, Unless, As Soon As…)
Lecture 3.3 If Clauses (Type 1)
Lecture 3.4 How to Use Formal Linkers // Confusing Words
Lecture 3.5 Present Perfect Continuous and Present Perfect Simple
Lecture 3.6 Present Perfect Continuous and Present Perfect Simple
Lecture 3.7 Verb Patterns with -ing and Infinitive
Lecture 3.8 Countable – Uncountable Nouns (Restaurant)
Lecture 3.9 Past Perfect Simple
Lecture 3.10 Past Perfect Simple
Lecture 3.11 Uses of “Like”
Lecture 3.12 Articles (A-An-The)
MODÜL-4
Lecture 4.1 Subject and Object Questions
Lecture 4.2 Used To – Would
Lecture 4.3 Modals of Ability Past and Present
Lecture 4.4 Second Conditional
Lecture 4.5 Adverbs
Lecture 4.6 Third Conditionals
Lecture 4.7 Make-Let-Allow
Lecture 4.8 Reported Speech
Lecture 4.9 Past Obligation – Permission
Lecture 4.10 I Wish – If Only
Lecture 4.11 Review of Past Tenses
Lecture 4.12 Phrasal Verbs
Müfredat 3. Sınıf
MODÜL-1
Lecture1.1 Greeting
Lecture1.2 Numbers
Lecture1.3 Family
Lecture1.4 Adjectives
Lecture1.5 Can- Cannot
Lecture1.6 And – But
Lecture1.7 And – But
Lecture1.8 Toys & Games
Lecture1.9 How many
Lecture1.10 Colors
Lecture1.11 House & objects
Lecture1.12 There is preposition of place
MODÜL-2
Lecture2.1 Greeting
Lecture2.2 Alphabet
Lecture2.3 Numbers
Lecture2.4 Family Members
Lecture2.5 This-That
Lecture2.6 Question Who
Lecture2.7 Word Order
Lecture2.8 Adjectives
Lecture2.9 I’am-is-are questions
Lecture2.10 Can-Cannot
Lecture2.11 And-But
Lecture2.12 Feelings
MODÜL-3
Lecture3.1 Feelings
Lecture3.2 Let’s
Lecture3.3 Toys & Games
Lecture3.4 How many
Lecture3.5 Have got
Lecture3.6 Colors
Lecture3.7 House & Objects
Lecture3.8 There is
Lecture3.9 Preposition of place
Lecture3.10 Shapes
Lecture3.11 Place names
Lecture3.12 Where ?
MODÜL-4
Lecture4.1 Transportation
Lecture4.2 in-on-at-by
Lecture4.3 Here- there
Lecture4.4 How can I go ..?
Lecture4.5 Weather conditions
Lecture4.6 Weather conditions
Lecture4.7 Weather conditions
Lecture4.8 Animals
Lecture4.9 Like – Don’t like- Dislike
Lecture4.10 Is there / are there
Müfredat 4. Sınıf
MODÜL-1
Lecture 1.1 Classroom Language
Lecture 1.2 Numbers
Lecture 1.3 Asking Nationality
Lecture 1.4 Directions
Lecture 1.5 Can-Cannot
Lecture 1.6 Possessive Adjectives & Whose
Lecture 1.7 Free Time Activities
Lecture 1.8 Like-Don’t Like
Lecture 1.9 Simple Present
Lecture 1.10 Telling Time
Lecture 1.11 Science Vocabulary
Lecture 1.12 Question Words
MODÜL-2
Lecture 2.1 Classroom Rules
Lecture 2.2 Classroom Language
Lecture 2.3 School Objects
Lecture 2.4 Numbers
Lecture 2.5 Asking Nationality
Lecture 2.6 Directions
Lecture 2.7 Basic Verbs
Lecture 2.8 Can-Cannot
Lecture 2.9 And-But
Lecture 2.10 This-These
Lecture 2.11 Possessive Adjectives & Whose
Lecture 2.12 Free Time Activities
MODÜL-3
Lecture 3.1 I am – is – are // Do
Lecture 3.2 Like – Don’t Like
Lecture 3.3 Asking For Clarification
Lecture 3.4 Simple Present
Lecture 3.5 Telling Time
Lecture 3.6 Days of the Week
Lecture 3.7 Preposition of Place
Lecture 3.8 Science Vocabulary
Lecture 3.9 Question Words
Lecture 3.10 Jobs
Lecture 3.11 Work Place and Objects
Lecture 3.12 Clothes
MODÜL-4
Lecture 4.1 Seasons & Months
Lecture 4.2 Months – Dates
Lecture 4.3 Weather Conditions
Lecture 4.4 Weather Conditions
Lecture 4.5 Adjectives of Appearance
Lecture 4.6 Describing Appearance
Lecture 4.7 Word Order
Lecture 4.8 Food & Drinks
Lecture 4.9 A-An-Some
Lecture 4.10 Would You Like
Lecture 4.11 Do You Want
Lecture 4.12 Revision of Term
MÜFREDAT 5.Sınıf
MODÜL-1
Lecture 1.1 Articles Plurals
Lecture 1.2 Subject Pronoun Possessive Adjectives
Lecture 1.3 Verb “be” & Question Words
Lecture 1.4 Have Got
Lecture 1.5 Preposition of Place
Lecture 1.6 Preposition of Movements
Lecture 1.7 There Is/Are Imperatives
Lecture 1.8 Gerund Can-Cannot
Lecture 1.9 Present Simple
Lecture 1.10 Frequency Adverbs
Lecture 1.11 Object Pronouns Should-Shouldn’t
Lecture 1.12 Adjectives (-ed/-ing)
MODÜL-2
Lecture 2.1 Articles Plurals
Lecture 2.2 Subject Pronoun
Lecture 2.3 Possessive Adjectives
Lecture 2.4 Verb “to be”
Lecture 2.5 Question Words
Lecture 2.6 Preposition of Place
Lecture 2.7 Preposition of Movements
Lecture 2.8 Have Got
Lecture 2.9 There Is/Are
Lecture 2.10 Imperatives
Lecture 2.11 Possessive Case
Lecture 2.12 Gerund
MODÜL-3
Lecture 3.1 Can – Cannot
Lecture 3.2 Present Simple
Lecture 3.3 Present Simple
Lecture 3.4 Frequency Adverbs
Lecture 3.5 Question Words
Lecture 3.6 Object Pronouns
Lecture 3.7 Revision of Pronouns
Lecture 3.8 Should-Shouldn’t
Lecture 3.9 Adjectives (-ed/-ing)
Lecture 3.10 Adjectives (-ed/-ing)
Lecture 3.11 Types of Movies
Lecture 3.12 May I – Can I
MODÜL-4
Lecture 4.1 Months – Dates
Lecture 4.2 Months – Dates
Lecture 4.3 Must – Musn’t
Lecture 4.4 Comparative
Lecture 4.5 Superlative
Lecture 4.6 Present Continuous
Lecture 4.7 Parts of Animals
Lecture 4.8 Past of “be”
Lecture 4.9 Regular Verbs
Lecture 4.10 Irregular Verbs
Lecture 4.11 Past Simple Revision
Lecture 4.12 Term Revision
MÜFREDAT 6.Sınıf
MODÜL-1
Lecture 1.1 Pronouns
Lecture 1.2 Have Got – There Is
Lecture 1.3 Articles
Lecture 1.4 Question Words
Lecture 1.5 Present Simple
Lecture 1.6 Present Simple vs Present Continuous
Lecture 1.7 Nouns – A – Any – Some
Lecture 1.8 Past Simple and Continuous
Lecture 1.9 Will – Going to
Lecture 1.10 Comparative – Superlative
Lecture 1.11 Question Tags & Have To
Lecture 1.12 First Conditional
MODÜL-2
Lecture 2.1 Subject Pronoun
Lecture 2.2 Possessive Adjectives
Lecture 2.3 “This-That, These-Those” & Can-Cannot
Lecture 2.4 Have Got
Lecture 2.5 “Have Got & There Is/Are”
Lecture 2.6 Preposition of Place
Lecture 2.7 Articles
Lecture 2.8 Question Words
Lecture 2.9 Present Simple
Lecture 2.10 Present Simple vs Present Continuous
Lecture 2.11 Present Continuous for Future
Lecture 2.12 Nouns (Countable – Uncountable)
MODÜL-3
Lecture 3.1 A-An-Some-Any – Quantifiers
Lecture 3.2 Past of “Be”
Lecture 3.3 Regular Verbs
Lecture 3.4 Irregular Verbs
Lecture 3.5 Will – Going To
Lecture 3.6 One-Ones
Lecture 3.7 Comparative – Superlative
Lecture 3.8 Question Tags
Lecture 3.9 Have To
Lecture 3.10 First Conditional
Lecture 3.11 Present Perfect
MODÜL-4
Lecture 4.1 Just-Yet-Already
Lecture 4.2 Past Simple vs Present Perfect
Lecture 4.3 Past Continuous and Past Simple
Lecture 4.4 Adverbs of Manner
Lecture 4.5 Should & Shouldn’t
Lecture 4.6 Must & Need
Lecture 4.7 Because – So
Lecture 4.8 In Order To
Lecture 4.9 “Possessive Pronoun”
Lecture 4.10 Relative Pronoun
Lecture 4.11 Too-Enough
Lecture 4.12 Term Revision
MÜFREDAT 7. Sınıf
MODÜL-1
Lecture 1.1 Describing People
Lecture 1.2 Comparatives
Lecture 1.3 Sports (Play-Go-Do)
Lecture 1.4 Adverbs of Frequency
Lecture 1.5 Word Order
Lecture 1.6 Question Words
Lecture 1.7 Past of “to be”
Lecture 1.8 Regular & Irregular Verbs
Lecture 1.9 Telling Date
Lecture 1.10 Wildlife Vocabulary
Lecture 1.11 Parts of Animals & Should
Lecture 1.12 TV Programs
MODÜL-2
Lecture 2.1 Describing People
Lecture 2.2 Describing People
Lecture 2.3 Comparatives
Lecture 2.4 Comparatives
Lecture 2.5 Sports (Play-Go-Do)
Lecture 2.6 Adverbs of Frequency
Lecture 2.7 Word Order
Lecture 2.8 Question Words
Lecture 2.9 Past of “to be”
Lecture 2.10 Regular & Irregular Verbs
Lecture 2.11 Telling Date
Lecture 2.12 Wildlife Vocabulary
MODÜL-3
Lecture 3.1 Parts of Animals
Lecture 3.2 Should
Lecture 3.3 TV Programs
Lecture 3.4 TV Programs
Lecture 3.5 Prefer
Lecture 3.6 Prefer
Lecture 3.7 Party Words
Lecture 3.8 Making Suggestions
Lecture 3.9 Quantifiers
Lecture 3.10 Quantifiers
Lecture 3.11 Future Simple
Lecture 3.12 Future Simple
MODÜL-4
Lecture 4.1 If Clause (1)
Lecture 4.2 If Clause (1)
Lecture 4.3 Public Buildings
Lecture 4.4 To Infinitive
Lecture 4.5 To Infinitive
Lecture 4.6 Environment Vocabulary
Lecture 4.7 Must-Have To
Lecture 4.8 Should
Lecture 4.9 Planets
Lecture 4.10 Superlative
Lecture 4.11 Comparative or Superlative
Lecture 4.12 Revision
MÜFREDAT 8.Sınıf
MODÜL-1
Lecture 1.1 Make Suggestion
Lecture 1.2 Be Going To
Lecture 1.3 Present Continuous Future
Lecture 1.4 Simple Present
Lecture 1.5 Prefer
Lecture 1.6 Teen Life
Lecture 1.7 Describing Process
Lecture 1.8 Some Linkers
Lecture 1.9 Making a Phone Call
Lecture 1.10 Answering a Phone Call
Lecture 1.11 Will or Going To
Lecture 1.12 Internet Vocabulary
MODÜL-2
Lecture 2.1 Would Like
Lecture 2.2 Make Suggestion
Lecture 2.3 Make Suggestion
Lecture 2.4 Be Going To
Lecture 2.5 Present Continuous Future
Lecture 2.6 Simple Present
Lecture 2.7 Like-Dislike
Lecture 2.8 Prefer
Lecture 2.9 Teen Life
Lecture 2.10 Describing Process
Lecture 2.11 Some Linkers
Lecture 2.12 In the Kitchen
MODÜL-3
Lecture 3.1 Making a Phone Call
Lecture 3.2 Answering a Phone Call
Lecture 3.3 Will or Going To
Lecture 3.4 Internet Vocabulary
Lecture 3.5 And-But-So-Because
Lecture 3.6 Safety on the Net
Lecture 3.7 Sports and Activities
Lecture 3.8 Comparison
Lecture 3.9 Prefer – Would Rather
Lecture 3.10 Present Perfect Tense
Lecture 3.11 Present Perfect Tense
Lecture 3.12 Tourism Vocabulary
MODÜL-4
Lecture 4.1 Must – Mustn’t
Lecture 4.2 Household Duties
Lecture 4.3 Chores
Lecture 4.4 Scientists
Lecture 4.5 Science Vocabulary
Lecture 4.6 Question Words
Lecture 4.7 Question Words
Lecture 4.8 Natural Forces Vocabulary
Lecture 4.9 Natural Forces Vocabulary
Lecture 4.10 Precautions
Lecture 4.11 Precautions
Lecture 4.12 Revision of the Term
MÜFREDAT 9.Sınıf
MODÜL-1
Lecture 1.1 Present Simple
Lecture 1.2 Subject Pronoun
Lecture 1.3 Possessive Adjective
Lecture 1.4 Have Got – Imperatives
Lecture 1.5 Preposition of Place – There Is
Lecture 1.6 Singular-Plural Nouns
Lecture 1.7 Demonstratives
Lecture 1.8 Object Pronouns
Lecture 1.9 Comparatives
Quiz 1.10 Telling Time (0 questions)
Lecture 1.11 Telling Time
Lecture 1.12 Telling Date
Lecture 1.13 Invitations
MODÜL-2
Lecture 2.1 Present Simple
Lecture 2.2 Pronouns
Lecture 2.3 Have Got – Imperatives
Lecture 2.4 Preposition of Place – There Is
Lecture 2.5 Demonstratives
Lecture 2.6 Comparatives
Lecture 2.7 Telling Time
Lecture 2.8 Telling Date
Lecture 2.9 Frequency Adverbs
Lecture 2.10 Can-Cannot
Lecture 2.11 Adverbs of Manner
Lecture 2.12 Present Continuous
MODÜL-3
Lecture 3.1 Frequency Adverbs
Lecture 3.2 Can-Cannot
Lecture 3.3 Adverbs of Manner
Lecture 3.4 Present Continuous
Lecture 3.5 Comparative or Superlative
Lecture 3.6 Question Tags
Lecture 3.7 Simple Present or Present Continuous
Lecture 3.8 And-But-So-Because
Lecture 3.9 Simple Past
Lecture 3.10 Talking About Past Events
Lecture 3.11 Present Perfect
Lecture 3.12 Giving Advice
MODÜL-4
Lecture 4.1 Obligation & Prohibition
Lecture 4.2 Future Tense
Lecture 4.3 Countable-Uncountable
Lecture 4.4 Quantifiers
Lecture 4.5 Making Request & Phone Call
Lecture 4.6 Simple Future
Lecture 4.7 Present Continuous or Simple Future
Lecture 4.8 Social Media and TV
Lecture 4.9 Revision of Term
MÜFREDAT 10.Sınıf
MODÜL-1
Lecture 1.1 Simple Present vs Present Continuous
Lecture 1.2 Describing Future Plans & Arrangements
Lecture 1.3 Will vs Going To
Lecture 1.4 Past Simple
Lecture 1.5 Past Continuous
Lecture 1.6 When-While
Lecture 1.7 Describing Habits & Routines
Lecture 1.8 Describing Traditions
Lecture 1.9 Used To
Lecture 1.10 Present Perfect
Lecture 1.11 Since-For
Lecture 1.12 Just-Already-Yet-Before
MODÜL-2
Lecture 2.1 School Life
Lecture 2.2 Occupations
Lecture 2.3 Simple Present vs Present Continuous
Lecture 2.4 Simple Present vs Present Continuous
Lecture 2.5 Simple Present vs Present Continuous
Lecture 2.6 Describing Future Plans & Arrangements
Lecture 2.7 Simple Future
Lecture 2.8 Present Continuous
Lecture 2.9 Will vs Going To
Lecture 2.10 Past Simple
Lecture 2.11 Past Continuous
Lecture 2.12 When-While
Lecture 2.13 When-While
MODÜL-3
Lecture 3.1 Describing Habits & Routines
Lecture 3.2 Describing Traditions
Lecture 3.3 Childhood Memories
Lecture 3.4 Used To
Lecture 3.5 Present Perfect
Lecture 3.6 Since-For
Lecture 3.7 Just-Already-Yet-Before
Lecture 3.8 Gone-Been
Lecture 3.9 Question Tags
Lecture 3.10 If Clauses
Lecture 3.11 Should & Ought To & Had Better
Lecture 3.12 Polite Requests
MODÜL-4
Lecture 4.1 Obligation & Prohibition
Lecture 4.2 Food & Drinks
Lecture 4.3 Passive Voice
Lecture 4.4 Sequencing Words
Lecture 4.5 Technology
Lecture 4.6 Relative Clause
Lecture 4.7 Prefer
Lecture 4.8 Signal Words
Lecture 4.9 Modern Heroes
Lecture 4.10 If Clauses (Type 2)
Lecture 4.11 Gerund
Lecture 4.12 Comparison
MÜFREDAT 11.Sınıf
MODÜL-1
Lecture 1.1 Future Tenses
Lecture 1.2 Can-Could
Lecture 1.3 Past Tenses
Lecture 1.4 Used To
Lecture 1.5 Wish Clauses
Lecture 1.6 If Clauses (Type 3)
Lecture 1.7 Modals of Certainty
Lecture 1.8 Modals of Criticism
Lecture 1.9 Expressing Advice
Lecture 1.10 Passive Voice
Lecture 1.11 Comparative & Superlative
Lecture 1.12 Reported Speech
MODÜL-2
Lecture 2.1 Will-Going To
Lecture 2.2 Present Continuous for Future
Lecture 2.3 Future Continuous
Lecture 2.4 Can-Could
Lecture 2.5 Would Rather
Lecture 2.6 Gerund – Infinitive
Lecture 2.7 Past Simple
Lecture 2.8 Past Continuous
Lecture 2.9 Used To
Lecture 2.10 Past Simple
Lecture 2.11 Past Perfect
Lecture 2.12 Past Perfect
MODÜL-3
Lecture 3.1 Wish Clauses
Lecture 3.2 Wish Clauses
Lecture 3.3 If Clauses (Type 3)
Lecture 3.4 If Clauses (Type 3)
Lecture 3.5 Modals of Certainty
Lecture 3.6 Modals of Certainty
Lecture 3.7 Modals of Criticism
Lecture 3.8 Modals of Criticism
Lecture 3.9 Expressing Advice
Lecture 3.10 Passive Voice
Lecture 3.11 Passive Voice
Lecture 3.12 Describing Cities & Countries
MODÜL-4
Lecture 4.1 Comparative & Superlative
Lecture 4.2 Comparative & Superlative
Lecture 4.3 Talking About Landmarks & Monuments
Lecture 4.4 Reported Speech
Lecture 4.5 Reported Speech
Lecture 4.6 Talking About Sports
Lecture 4.7 Relative Clause
Lecture 4.8 Relative Clause
Lecture 4.9 Either…Or Neither…Nor
Lecture 4.10 Both…And… Not Only…But Also…
Lecture 4.11 Expressing Opinion
Lecture 4.12 Making Comment

Videoyu oynat
Kurs Fiyatı

58€ (Aylık)

Kurs Özellikleri
Paylaş :

Öğrenme yolculuğunuza
bugün başlayın!

Uygulamalar, ödevler, canlı sohbet ve daha fazlasını içeren en yenilikçi eğitim programımız ile başarıya giden yolu keşfedin. Hemen çevrimiçi kursumuza kaydolun!

Scroll to Top